27 de març de 2015

Llicències i permisos més àgils i ràpids

L’ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha creat una cartera de tramitacions assistides, en les quals el ciutadà podrà realitzar presencialment les seves tramitacions en les dependències de l’Ajuntament, en un sol acte i mitjançant l’assistència del personal. Amb això s’aconseguirà una rapidesa en la tramitació de les sol·licituds, donat que el ciutadà obtindrà la llicència i/o permisos en el moment de la seva petició.

Mitjançant aquestes tramitacions assistides es pretén promoure una administració pública més transparent, accessible, eficaç i eficient, i alhora facilitar als ciutadans la realització dels tràmits. Actualment, ja es poden fer tramitacions de llicències i autoritzacions d’ocupació d’espai funerari, llicències per a la celebració de matrimoni civil, i llicències d’ocupació de via pública quant no siguin accessòries d’un permís d’obres.

El govern municipal de Sant Fruitós fa un pas més en la política ja encetada d’acostar l’administració als veïns i fer-la menys feixuga tot reduint paperassa i terminis.

Alcaldia